ร้อยสาย

posted on 10 Apr 2014 00:58 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 

canto ตะวัน #๒

posted on 25 Oct 2012 14:16 by adithworld in TARAHTHIT directory Fiction, Cartoon, Idea
 
 
 

canto ตะวัน #๑

posted on 21 Oct 2012 21:57 by adithworld in TARAHTHIT directory Fiction, Cartoon, Idea
 
 
 

แก้วกานดา

posted on 21 Oct 2012 00:43 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
 

หนาว

posted on 19 Oct 2012 22:35 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
 

สายสวาท

posted on 19 Oct 2012 20:19 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
 

สิ้นสูญ

posted on 19 Oct 2012 16:30 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
 

เพียงสุดใจ

posted on 19 Oct 2012 13:20 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
วันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาตอนโน้นนนนนนนนน.. หาเรื่องแก้เซ็งโดยการเขียนกลอนสั้น ๆ หนึ่งบท
ลองเล่นสัมผัสในให้ใช้คำซ้ำกัน พออ่านดู เออ ก็ดีแฮะ! แล้วพอลองเปลี่ยนหรือแทนที่คำบางคำในแต่ละวรรค
ความหมายและอารมณ์ของเรื่องก็เปลี่ยนไป..

ภาษาไทยก็น่ารักตรงนี้ล่ะ ^^
 
 
 

จนใจ

posted on 18 Oct 2012 22:37 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary
 
 
 

ลมรำเพย

posted on 18 Oct 2012 15:55 by adithworld in POEM directory Fiction, Diary